Alexandar Cosmetics BiH ima autorska prava na sve sadržaje (naziv web sajta, logo, tekstove, fotografije, slike, video i audio materijale, bazu podataka, softwer, programerski kod). Web sajt predstavlja zaštićeno autorsko djelo shodno zakonu o intelektualnoj svojini. 

Kopiranje, distribuiranje i korišćenje sadržaja na web sajtu bilo djelimično ili u cjelini, u bilo kakvom obliku, za druge svrhe (privatne i komercijalne) je izričito zabranjeno. Takođe, osim pomenutog, korisniku je zabranjeno bilo kakvo drugo raspolaganje sajtom, u cjelini ili djelimično, bez prethodne pisane dozvole vlasnika autorskih prava. Dozvoljena je samo upotreba web sajta u informativne svrhe, prema i u skladu sa Uslovima korišćenja. 

Alexandar Cosmetics BiH ima sva prava i posebne dozvole za korišćenje i objavljivanje sadržaja na web sajtu alexandar-cosmetics.ba, koji je preuzet od strane trećih lica, samostalnih proizvođača.

Neovlašćeno korišćenje, kopiranje i bilo kakvo distribuiranje bilo kog dijela web sajta i sadržaja koji se na njemu nalaze (naziv web sajta, logo, tekstova, fotografija, slika, video i audio materijala, baze podataka, softwer, programerski kod), bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi. Za kršenje bilo kog dijela Uslova korišćenja nadležan je Osnovni sud u Bijeljini, kao i svi Međunarodni sudovi, koji se bave zaštitom prava intelektualne svojine.