Poštovani korisnici, 

Molimo Vas da prije korišćenja naših usluga, pažljivo pročitate sljedeće uslove. Svaka posjeta našem web sajtu, kao i kupovina, znači da ste ove uslove pročitali i da ste saglasni sa njima u potpunosti. Ukoliko se ne slažete sa navedenim uslovima, molimo Vas da ne koristite ovaj web sajt. 
Web sajt je vlasništvo Alexandar Cosmetics BiH koji zadržava pravo da u bilo koje vrijeme ažurira, mijenja, briše ili na bilo koji drugi način dopunjava i modifikuje Uslove korišćenja, po pitanju usklađivanja sa novim regulatornim ili zakonodavnim mjerama.

Alexandar Cosmetics BiH Vam želi dobrodošlicu na web sajt !

Alexandar Cosmetics BiH Vam omogućava korišćenje usluga i sadržaja svog web sajta u skladu sa navedenim Uslovima korišćenja. Uslovi korišćenja se primjenjuju na sve sadržaje i usluge i obavezujući su za svakog korisnika. Pristupanjem bilo kom dijelu web sajta, smatra se da korisnici prihvataju korišćenje sadržaja ovog web sajta, isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost i da su upoznati sa dole navedenim Uslovima korišćenja:

  • Osnovna načela
  • Prava intelektualne svojine
  • Lični podaci
  • Materijali koje prosleđuje korisnik
  • Upotreba sadržaja sa sajta
  • Politika privatnosti

OSNOVNA NAČELA 

Ukoliko odlučite da pristupite ovom web sajtu izvan Bosne i Hercegovine, to radite na sopstvenu inicijativu i smatrate se odgovornim za poštovanje važećih lokalnih zakona. Svi uslovi su regulisani i tumače se u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine i neće se primjenjivati načela o rješavanju neusaglašenosti zakona. U slučaju bilo kakvog spora u vezi sa web sajtom alexandar-cosmetics.ba i svim sadržajima i materijalima na njemu, nadležan je Osnovni sud u Bijeljini i svi međunarodni sudovi, koji se bave zaštitom prava intelektualne svojine.